Make your own free website on Tripod.com

mapa situación locais Cooperativa

productos

compost

lexislación

ligazons

 

A Cooperativa de traballo social Terra inícia coa primeira entrega o contacto cos consumidores para poder constituir unha Cooperativa de consumo de productos biolóxicos na comarca de Compostela.

A continuidade do proxecto pasa polo compromiso dos posíbeis cooperativistas en constituiren-se como tal Cooperativa.

Para iso serian necesários dous requisitos iniciais básicos: a formalización mediante unha asemblea constituinte coa aprobación duns estatutos, e o pago efectivo dunha matrícula (5.000 ptas) e un aporte mensual (500 ptas) para facer fronte á capitalización da Cooperativa.

De todos os xeitos, mentres isto non aconteza TERRA seguirá a asumir a xestión dos vosos pedidos, para o que solicita a vosa opinión e colaboración facendo-nos chegar nos próximos dias a información dos productos que necesitades ou gostariades de conseguir.

Ao mesmo tempo estamos a elaborar o noso catálogo específico de productos seguindo os critérios xa coñecidos: priorizar os productos do País, con avais e certificacións sempre que sexa posible, e no seu defecto traballando con distribuidoras de economia social e familiar.

Así mesmo tentara-se convencer aos productores da comarca de Compostela para que transformen as suas explotacións convencionais en biolóxicas.

Unha vez teñamos concretado o catálogo de productos (coa maior información sobre os mesmos) faremo-lo chegar ás vosas mans, via correio convencional ou correio electrónico.

Telefone para pedidos ou máis información (a partir das 17:00h, á atención de Emílio)

E-mail pedidos
E-mail consultas
981 58 32 00

vendasterra@hotmail.com

cooperterra@hotmail.com