Make your own free website on Tripod.com

 

apresentación

mapa situación locais Cooperativa

productos

compost

lexislación

 

Agricultura biolóxica.

-Asociación Vida Sana: http://www.vidasana.org

 Buscador ecolóxico.

-Páginas Verdes: http://www.bioforum.net

 Notícias do agro.

-Agrodigital: http://www.agrodigital.com

 O Tempo.

-Instituto de metereoloxia do estado español: http://www.inm.es

-Instituto de metereoloxia de Portugal: http://www.meteo.pt

-Imaxes do Meteosat: http://www.eumetsat.de

 Certificación de Bosques.

-FSC International: http://www.fscoax.org

 Axudas e subvencións.

-Conselleria de Agricultura. Xunta de Galiza: http://www.xunta.es/conselle/ag/axudas/index.htm

-Conselleria de Meio Ambiente. Xunta de Galiza: http://www.xunta.es/conselle/cma/CMA03c/p03c00.htm

 Lexislación comunitária.

Servizo Euro-Lex:  http://www.europa.eu.int/eur-lex/es/lif/index.html